Používání webu

Web AXIOM PROVIS Int., s.r.o. je postaven na WordPress – open source verzi systému pro správu obsahu (Content Management System). WordPress je vhodný pro vytváření a nasazování webových projektů jako jsou například komerční webové stránky, korporátní intranety a extranety a online publikační systémy a portály. http://wordpress.org/

 

Podmínky užití

Používání webu AXIOM PROVIS Int.

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a to za podmínky, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů zachováte. Materiály, které se zde nalézají, nesmíte bez písemného souhlasu společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, Vaše oprávnění používat tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Výslovně je povoleno šíření stažených a zakoupených profilů ve formátu pdf a to pod podmínkou, že nebudou nijak měněny či doplňovány a zůstanou u nich zachovány údaje o autorských a jiných vlastnických právech, včetně této podmínky veřejného šíření.

 

Vymezení odpovědnosti

Materiály, software, profily, a všechny služby jsou poskytovány na tomto webu „tak, jak jsou” bez záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Závazky společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. k jejím produktům a službám jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto webu nemůže být vykládán jako změna těchto smluv. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. také neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto webu. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. může na tomto webu kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech, včetně změny produktů, služeb a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto webu nemusí být vždy nutně aktuální a společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto webu aktualizovat.

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o., její dodavatelé ani jiné třetí stran zmíněné na tomto webu nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu způsobené používáním nebo neschopností používat tento web a jakéhokoliv web, na který tento web odkazuje, nebo materiálů či informací obsažených na tomto či kterémkoliv z webů na který odkazuje.

 

Používání softwaru

Jakýkoli software, který je zpřístupněn ke stažení nebo používání z tohoto webu, je chráněn autorskými právy společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

 

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto webu uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte web AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. a ta neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento web odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.

 

Odkazy na web AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Můžete vytvářet odkazy na tento web, musíte však dodržovat následující pravidla a všechny relevantní zákony:

Odkazy mohou na obsahy webu AXIOM PROVIS Int., s.r.o. pouze odkazovat, avšak nesmí je replikovat.

Stránky, z nichž odkaz míří, neprezentují nepravdivé informace o produktech a službách společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Stránky, z nichž odkaz míří, nevytvářejí prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů AXIOM PROVIS Int., s.r.o. Stránky, z nichž odkaz míří, nenaznačují, že společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o.schvaluje jejich obsah či produkty a služby na nich uváděné.

Stránky, z nichž odkaz míří, nepoužívají logo společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o. bez svolení společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Stránky, z nichž odkaz míří, neobsahují obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a obsahují pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

 

Závěrečná ustanovení

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto podmínky užití tím, že aktualizuje tento text. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné podmínky užití, neboť pro Vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek užití mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webu.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto podmínkách užití výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.